Mijn bemiddelingstraject

"The only way out is in ."

Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoekt, dat aanvaardbaar is voor iedereen.

Een rechtszaak leidt vaak tot een onherstelbare breuk in relaties, vooral wanneer het gaat over een conflict met familieleden. Bemiddeling is een constructieve en vreedzamere oplossing. Bemiddeling in de zin van het Gerechtelijk wetboek is een gestructureerde procedure, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast.

Ik ervaar dat bemiddeling als alternatieve methode voor geschillenbeslechting in veel gevallen werkt en andere perspectieven biedt die niet aan bod komen in de klassieke conflictoplossing.

Zo kunnen verschillen worden aangepakt zodat ze niet ontaarden in conflicten. De ouderrelatie blijft gekoesterd en de controle over de oplossingen blijft behouden.

Bemiddeling kan steeds opgestart worden indien alle partijen geëngageerd zijn.

Mijn bemiddelingstraject

Mijn bemiddelingstraject

In een bemiddelingstraject doorlopen jullie 5 vaste stappen.

Gemiddeld hebben we 3 tot 5 gesprekken nodig om tot een overeenkomst te komen.

Hoe snel het proces verloopt hangt ook van jou en de ander af. Lukt het om te luisteren, ook al zegt de ander dingen waar je het niet mee eens bent? Zijn jullie bereid om een middenweg te zoeken? Dan zal het proces vlot verlopen.

1. Eerste stap

E-mail verzenden naar info@uitgepraat.be

2. Eerste gesprek

Kennismaking met mij en mijn traject

3. Bemiddelingsgesprek

Luisteren naar mekaar

4. Bemiddelingsgesprek

Zoeken naar een oplossing

5. Evaluatie

Evalueren, opvolgen, aanpassen indien nodig

Voordelen van mijn bemiddelingstraject

Voordelen van mijn bemiddelingstraject

  • 1. Minder tijdrovend dan een procedure

  • 2. Minder kostelijk dan een gerechtsprocedure

  • 3. Minder belastend

  • 4. De oplossing wordt gedragen door de partijen zelf

  • 5. De communicatie tussen partijen wordt vaak hersteld

  • 6. Vermijden van toekomstige conflicten

  • 7. Creatieve oplossing mogelijk

  • 8. Vrijwillig maar niet vrijblijvend

  • 9. Alles is vertrouwelijk

  • 10. Oplossingen voor de onderliggende problemen

1. Contact met de bemiddelaar

Je neemt contact op met mij via………….. (e-mailadres)
Ik nodig jullie uit rond de tafel voor een eerste gesprek.