Mijn bemiddelingstraject

"The only way out is in ."

Mijn bemiddelingstraject

Mijn bemiddelingstraject

Wanneer conflicten of geschillen ontstaan, is bemiddeling vaak een effectieve manier om tot een bevredigende oplossing te komen zonder de gang naar de rechter te maken. 

Een bemiddelingstraject bij Uitgepraat is een proces waarbij betrokken partijen samenkomen onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar om hun geschillen te bespreken, begrijpen en uiteindelijk op te lossen. 

Dit traject biedt een gestructureerde en constructieve benadering van conflictoplossing, met als doel de betrokken partijen in staat te stellen zelf tot een overeenkomst te komen.

1. Kennismakingsgesprek

Wij leggen onze werking duidelijk uit en vragen naar engagement van alle betrokkenen.

2. Openingsgesprek

De betrokkenen vertellen elk hun verhaal. Zij delen hun zorgen en verwachtingen.

3. Opsomming onderwerpen

Wij identificeren alle kwesties en zoeken naar behoeften en belangen van alle betrokkenen.

4. Brainstorm naar oplossingen

We zoeken samen naar oplossingen op maat in jullie geschil. Haalbaar en correct.

5. Afspraken maken

De afspraken worden in een overeenkomst gegoten.

Voordelen van mijn bemiddelingstraject

Voordelen van mijn bemiddelingstraject

  • 1. Minder tijdrovend dan een procedure

  • 2. Minder kostelijk dan een gerechtsprocedure

  • 3. Minder belastend

  • 4. De oplossing wordt gedragen door de partijen zelf

  • 5. De communicatie tussen partijen wordt vaak hersteld

  • 6. Vermijden van toekomstige conflicten

  • 7. Creatieve oplossing mogelijk

  • 8. Vrijwillig maar niet vrijblijvend

  • 9. Alles is vertrouwelijk

  • 10. Oplossingen voor de onderliggende problemen

1. Contact met de bemiddelaar

Je neemt contact op met mij via………….. (e-mailadres)
Ik nodig jullie uit rond de tafel voor een eerste gesprek.