Ontdek de drijfveer achter Uit.gepraat: Respectvolle communicatie en duurzame oplossingen

1. Mijn achtergrond

Met een stevige juridische achtergrond en ervaring als advocaat en erkend bemiddelaar in familierecht, heb ik altijd een fascinatie gehad voor de complexiteit van menselijke relaties en de emotionele uitdagingen binnen families.

Mijn werk strekt zich ook uit tot het bijstaan van minderjarigen in zorgwekkende situaties voor de jeugdrechtbank. Wat mij echter echt drijft, gaat verder dan de wet. In situaties van echtscheiding ben ik sterk van mening dat het creëren van begrip en erkenning essentieel is voor duurzame oplossingen.

Daarom ben ik een pleitbezorger van bemiddeling buiten de rechtbank, waar we de tijd nemen om open en transparant te praten over ieders belangen en behoeften, zowel voor nu als voor de toekomst.

 

Mijn opleidingen:

-Master Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Leuven

-Postgraduaat Bemiddeling in Familiezaken UCLL Heverlee

-Bijzondere opleiding Jeugdrecht Orde Vlaamse Balies

 

 

2. Mijn missie

De missie van Uit.Gepraat is om een respectvolle en constructieve omgeving te bieden voor het oplossen van familiegeschillen, met een focus op echtscheiding. We streven ernaar om cliënten te begeleiden naar duurzame oplossingen die niet alleen de juridische aspecten van de zaak aanpakken, maar ook de emotionele en relationele behoeften van alle betrokkenen erkennen.

Onze aanpak is gebaseerd op open communicatie, begrip en bemiddeling buiten de rechtbank, waardoor conflicten op een efficiënte en vreedzame manier kunnen worden opgelost. Uit.Gepraat streeft naar het bevorderen van het welzijn van individuen en gezinnen door hen te helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht en een positieve toekomst na een scheiding.

3. Kinderen centraal

3. Kinderen centraal

Bij een scheiding worden ouders vaak overspoeld met vragen over hun kinderen:

·       Wat is de impact van de scheiding op mijn kinderen?

·       Wat vertel ik mijn kinderen wel en wat niet?

·       Welke regeling is het beste voor mijn kinderen?

·       Hoe kan ik als ouder het beste rekening houden met de behoeften van mijn kinderen?

 

Bij Uit.Gepraat streven we ernaar om conflicten op te lossen op een manier die de belangen van kinderen beschermt en bevordert. 

We spreken niet alleen over de kinderen, maar ook met hen indien nodig. We volgen verblijfsregelingen op om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen aanpassen. En als er speciale behoeften zijn, verwijzen we door naar gespecialiseerde psychologische en hulpverleningsdiensten.

1. Contact met de bemiddelaar

Je neemt contact op met mij via………….. (e-mailadres)
Ik nodig jullie uit rond de tafel voor een eerste gesprek.