Mijn missie

"Via uitgepraat wil ik samen met ouders tot een duurzame oplossing komen

die steeds in het belang van de kinderen is."

1. Duurzame oplossing

1. Duurzame oplossing

Als advocaat in familiezaken heb ik geleerd dat procedurevoering niet altijd leidt tot oplossing van familieconflicten. Het conflict of de strijd stopt in vele gevallen niet met een beslissing van de familierechtbank.

Het duurt vaak ook niet lang voor er een nieuw conflict ontstaat over een andere punt.

Bemiddeling zorgt voor een duurzame oplossing en kan steeds georganiseerd worden op korte tijd zodat escalatie wordt voorkomen. 

De afspraken worden samen besproken, geëvalueerd en waar nodig aangepast.

2. Communicatieherstel

2. Communicatieherstel

In een bemiddeling worden zaken die dwars zitten uitgepraat. Er wordt een veilige ruimte gecreëerd zodat er echt naar mekaar kan worden geluisterd. Alles is vertrouwelijk.

Belangrijk is dat jullie na het conflict terug ‘on speaking terms’ komen. In de bemiddeling gaat het over jullie behoeften en verwachtingen. Ik begeleid de gesprekken en zie dat iedereen aan het woord komt. Er wordt respectvol met mekaar omgegaan.

Een ouderschapsplan zorgt voor duidelijke afspraken. Een communicatieplan zorgt voor het wegnemen van stress en spanningen.

3. Kinderen centraal

3. Kinderen centraal

De kinderen staat steeds centraal in mijn bemiddelingen.

Het is niet per se de scheiding die nefast zijn voor kinderen. Het zijn ruziënde ouders  na een scheiding die zorgen dat kinderen zich niet meer goed voelen. Onzekerheid kan grote angstgevoelens voor hun meebrengen dus het is belangrijk om onder woorden te brengen wat er gebeurt.

Verzeker de kinderen in ieder geval dat zij helemaal geen schuld hebben aan de scheiding en dat u er altijd voor hen bent. Probeer ook te vermijden dat uw kinderen getuige zijn van heftige confrontaties of intieme ontboezemingen.

Via bemiddeling wordt er tijd genomen om een regeling uit te werken in het belang van de kinderen. Er wordt met de kinderen gesproken over wat zij belangrijk vinden. Dit wordt steeds ge-evalueerd en terug gekoppeld naar de ouders.

Ik zet ook in op communicatie bij nieuw samengestelde gezinnen, gezien dit voor kinderen grote veranderingen teweeg brengt.

1. Contact met de bemiddelaar

Je neemt contact op met mij via………….. (e-mailadres)
Ik nodig jullie uit rond de tafel voor een eerste gesprek.